Κάντε το καλύτερο για τα φυτά και τους ανθρώπους σας

Η Gaia Robotics συλλέγει και αναλυει ατμοσφαιρικά, εδαφολογικά και βιολογικά δεδομένα για κάθε φυτό του θερμοκηπίου σας. Σκοπός είναι η ψηφιοποίηση των κύριων ροών εργασίας και η άμεση παραγωγή χρηστικών δεδομένων ώστε να έχετε κάθε στιγμή πραγματική εικόνα της αναπτυξης των φυτών σας αλλά και έγκαιρο εντοπισμό και πρόγνωση ασθενειών.

Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Σύστημα MyGaiaBot

To MyGaiaBot είναι ένα ολοκληρωμένο επεκτάσιμο σύστημα με διαρκή εξέλιξη ώστε να προσαρμόζετε συνεχώς στις ανάγκες σας.

Γεωργικά Δεδομένα

Παρακολούθηση και ανάλυση σε πραγματικό χρόνο της υγείας και ανάπτυξης των φυτών.

Διαδικασίες Λειτουργίας

΄Ενας συνδυασμός ψηφιακών δεδομένων και ένα βελτιωμένο σύστημα εκχώρησης εργασιών για καλύτερη διαχείριση της παραγωγής.

Στατιστικά Δεδομένα απόδοσης

Παρακολουθείστε και προβλέψτε την απόδοση της παραγωγής σε πραγματκό χρόνο.

Καινοτόμες Λύσεις Υψηλής Τεχνολογίας στο Θερμοκήπιο

Η Gaia Robotics αξιοποιεί τα γεωργικά δεδομένα και χρησιμοποιώντας εξελιγμένα μαθηματικά μοντέλα και τεχνικές μηχανικής μάθησης παρέχει υψηλής ακρίβειας λύσεις σε κάθε παραγωγό και για κάθε είδος καλλιέργειας επιτυγχάνοντας υγιέστερες καλλιέργειες,  καλύτερες αποδόσεις και υψηλότερα κέρδη.

Κεντρικός Έλεγχος

Οπτικοποίηση της παραγωγής σας. Παρακολουθείστε τα πάντα σε πραγματικό χρόνο, από ένα μεμονωμένο φυτό εώς ολόκληρη την παραγωγή σας. Εξορθολογίσετε την απόδοση σας και λάβετε καλύτερες αποφάσεις.0

Γεωργία Ακριβείας

Η Gaia Robotics ενισχύει την ποιότητα των καλλι-εργειών με αυτοματοποιη-μένη παρακολούθηση και πρωτοφανή ακρίβεια ανίχνευσης μεταβολών των φυσιολογικών παραμέτρων της καλλιέργειας σας για έγκαιρο εντοπισμό ασθενειών και προβλημάτων στην ανάπτυξη των φυτών.

Υψηλότερη απόδοση, Πρόβλεψη παραγωγής

Η Gaia Robotics σας βοηθά να βελτιστοποιείσετε τα χρονοδιαγράμματα γεωργικών παρεμβάσεων και  συγκομιδής και δίνει ακριβείς προβλέψεις της αναμενόμενης παραγωγής.

Ενισχύστε την παραγωγικότητα των εργαζομένων σας.

Η ψηφιοποίηση της παραγωγής καθώς και η βέλτιστη διαχείριση των απαιτούμενων εργασιών σας προσφέρει καλύτερη διαχείριση και του ανθρώπινου δυναμικού σας.

Δεσμευόμαστε για την επιτυχία σας

Οι στόχοι σας γίνονται και δικοί μας. Η δική σας επιτυχία μέσα από τη χρήση των καινοτόμων υπηρεσιών μας, μας ωθεί να γίνουμε καλύτεροι.

Σύμβουλος Ψηφιακής Γεωργίας

Όπως και μια καλλιέργεια, έτσι και η υιοθέτηση της Ψηφιακής Γεωργίας χρειάζεται χρόνο για να αποδόσει καρπούς. Οι ειδικοί μας, με την κατάλληλη καθοδήγηση, θα σας βοηθήσουν να απελευθερώσετε τη δύναμη των νέων τεχνολογιών.

Διαχείριση των Δεδομένων

Οι ειδικοί μας θα είναι δίπλα σας για να αποκομίσετε το καλύτερο από τα διαθέσιμα δεδομένα. Θα σας βοηθήσουν στην κατανόηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και θα εκπαιδεύσουν κατάλληλα το προσωπικό σας.

Τεχνική Υποστήριξη

Οι τεχνικοί μας ελέγχουν συνεχώς τη σωστή λειτουργία της πλατφόρμας μας, είναι πάντα διαθέσιμοι για παροχή τεχνικών λύσεων  εξ΄αποστάσεως και αν απαιτηθεί, θα βρεθούν το συντομότερο δυνατό στο χώρο σας για επίλυση όλων των θεμάτων σας.

error: