Ψηφιοποίηση της καλλιέργειας σας

Ανακαλύψτε την ως τώρα αόρατη εικόνα της καλλιεργειας σας μέσα από μια πληθώρα χρηστικών γεωργικών δεδομένων!

Όταν οι γεωργικές πρακτικές συνδυάζονται με επιστημονικά δεδομένα

Η GaiaRobotics μέσα από το πρωτοπόρο σύστημα Ψηφιακής Γεωργίας MyGaia σας προσφέρει, για κάθε καλλιέργεια, την πιο ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης και πρόγνωσης των προβλημάτων της παραγωγής σας, από τη φύτευση μέχρι τη συγκομιδή.

Παρακολουθείστε την καλλιέργεια σας σε όλα τα επίπεδα

Η Gaia Robotics σας βοηθά να αναλύσετε τις καλλιέργειες σας χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα πηγών δεδομένων, δημιουργώντας ευκολονόητους Χάρτες υγείας φυτών, ζώνες διαχείρισης της καλλιέργειών και πλήρη μετεωρολογικά δεδομένα. Προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο σύνολο αναλυτικών εργαλείων που προκύπτουν από επιστημονικά δεδομένα.

Παρακολούθηση Ανάπτυξης - Εντοπισμός Ασθενειών

Διακυμάνσεις στην ανάπτυξη μιας καλλιέργειας λόγω έλλειψης νερού ή θρεπτικών συστατικών καθώς και έγκαιρη πρόγνωση ασθενειών.

Παρακολούθηση επίδρασης ζιζανιοκτόνων και λιπασμάτων

Μπορείτε να παρακολουθήσετε  την  επίδραση που  έχει στην καλλιέργεια σας ο ψεκασμός με φυτοφάρμακα ή η εφαρμογή λιπασμάτων.

Ζώνες Διαχείρισης Παραλλακτικότητας

Με τις ζώνες διαχείρισης επιτυγχάνεται αύξηση της παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση των εισροών καθώς μια καλλιέργεια δεν αντιμετωπίζεται το ίδιο στο σύνολο της.

Πώς Δουλεύει

how-we-do-it-3

Συλλογή Δεδομένων

Η συλλογή των δεδομένων επιτυγχάνεται μέσα από ένα σύνολο τεχνολογικών εργαλείων όπως είναι οι πολυφασματικοί αισθητήρες καθώς και πληθώρα δορυφορικων Δεδομένων.

Επεξεργασία και Ανάλυση των Δεδομένων

Με το πέρας της συλλογής των Δεδομένων ακολουθεί η φόρτωση και αυτόματη επεξεργασία τους από την πλατφόρμα MyGaia.

Απεικόνιση Δεδομένων

Τα τελικά αποτελέσματα είναι προσβάσιμα από τον χρήστη, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό του κωδικό, μέσω οποιασδήποτε συσκευής συνδεδεμένης στο Internet σε διάφορες μορφές:

Χαρακτηριστικά

Δείκτες Βλάστησης

Απεικονίζει τις διαφορές τόσο στην υγεία των φυτών όσο και τις διακυμάνσεις της βιομάζας των φυτών που δεν είναι ορατές με το ανθρώπινο μάτι.

Ψηφιακό Ανάγλυφο Εδάφους

Η απεικόνιση της υψομετρικής διαφοράς των κύριων σημείων του εδάφους βοηθά στο σωστό σχεδιασμό της άρδευσης των καλλιεργειών.

Ζώνες Διαχείρισης της Καλλιέργειας

Διάφορα σημεία μιας καλλιέργειας παρουσιάζουν πάντα παραλλακτικότητα στην ανάπτυξη τους. Οι ζώνες διαχείρισης της καλλιέργειας βοηθούν στο να αντιμετωπιστούν διαφορετικά και αποτελεσματικά.

Εξελιγμένοι Δείκτες υγείας

Είναι πιο ευαίσθητοι στις ανεπαίσθητες διακυμάνσεις στη περιεκτικότητα της χλωροφύλλης και δίνουν πληροφορίες για την πρόγνωση υγείας των φυτών καθώς και την έλλειψη θρεπτικών συστατικών.

Μετεωρολογικά Μοντέλα Πρόγνωσης Ασθενειών

Πληθώρα πρωτογενών δεδομένων μετατρέπονται σε χρήσιμα μοντέλα αλληλεπίδρασης των φυτών με την ατμόσφαιρα για καλύτερη λήψη αποφάσεων και πρόληψη.

Αναλύσεις των Δεδομένων

Ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί, να διαχειρίζεται και να επεξεργάζεται κατάλληλα αναλυτικά δεδομένα από το επίπεδο του πιο μικρού φυτού μέχρι το σύνολο της παραγωγής του.

Επαγγελματικές Λύσεις Ψηφιακής Γεωργίας

Άμεσα - ΄Εγκυρα - Έγκαιρα!
error: