Η Gaia Robotics (GAIA) είναι μια ελληνική ΜΜΕ που αξιοποιεί την εμπειρία και τη γνώση των βασικών μελών της και εργάζεται σε πολλές δραστηριότητες ‘Ερευνας & Ανάπτυξης στο πλαίσιο διεπιστημονικών ερευνητικών έργων. Το κύριο επίκεντρο της GAIA είναι ένα ολιστικό όραμα της καινοτομίας, που δημιουργείται από την αποτελεσματικότητα, την επιστημονική περιέργεια και τον σεβασμό για τον ανθρώπο και τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, όπου οι ιδέες, οι τεχνικές, τα εργαλεία και οι μέθοδοι από διάφορους κλάδους ενσωματώνονται για να παράξουν καινοτόμο, ασφαλή και υπεύθυνη τεχνολογία. Η αποστολή της GAIA βασίζεται κυρίως στην προώθηση της καινοτομίας, καθώς και στη δημιουργία ηθικής ευαισθητοποίησης και στην προώθηση της συμπερίληψης ηθικών ανησυχιών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή τεχνολογιών. Ο κύριος τομέας επιστημονικού ενδιαφέροντος των μελών της GAIA βρίσκεται κυρίως στους τομείς της Αγροδιατροφής, της Ρομποτικής, της Τεχνητής Νοημοσύνης και των εφαρμογών της σε κρίσιμους τομείς και υποδομές.

- Projects -

MyOliveGroveCoach

Ευφυές σύστημα διαχείρισης ελαιώνων και υποστήριξης αγροτών και γεωπόνων για την αντιμετώπιση της βερτισιλλίωσης Στο πλαίσιο του MyOliveGroveCoach  θα χρησιμοποιηθούν ψηφιακές τηλεπισκοπικές απεικονίσεις από μη  επανδρωμένα πτητικά μέσα, και θα

Read More »
error: