Θερμικός – Υπέρυθρος

Ιανουάριος 12, 2017

Καταγράφει την θερμοκρασία κάθε επιφάνειας.

Είναι ιδανικός για:

  • Ανίχνευση θερμικών υπογραφών αντικειμένων
  • Κτηνοτροφικές Εφαρμογές (Ανίχνευση- Παρακολούθηση Ζώων)
  • Εφαρμογές Επιτήρησης και Ασφάλειας
  • Ανίχνευση Διαρροών και άλλες κατασκευαστικές εφαρμογές
  • Εφαρμογές Παρακολούθησης και Ασφάλειας