Οπτικός

Ιανουάριος 12, 2017

Κάμερα υψηλής ανάλυσης( RGB).
Παράγει φωτογραφίες και βίντεο.
Διαφορετικού μήκους φακοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή εικόνων υπερυψηλής ευκρίνειας.

Είναι ιδανικός για:

  • Εναέρια χαρτογράφηση και απεικόνιση
  • Εφαρμογές φωτογραμμετρίας και παραγωγής τρισδιάστατων μοντέλων
  • Αγροτικές εφαρμογές (Μέτρηση φυτών-δεικτών βλάστησης)
  • Εφαρμογές εναέριας επιτήρησης
  • Τοπογραφικές και άλλες γεωδαιτικές Εφαρμογές