Πολυφασματικός

Ιανουάριος 12, 2017

Υψηλής ανάλυσης με δυνατότητα παραγωγής δεδομένων ακριβείας μεγαλύτερης του 1cm/pixel
Καταγραφή πολλαπλών φασμάτων του φωτός

Είναι ιδανικός για:

  • Μέτρηση – Καταγραφή της υγείας των φυτών
  • Εκτίμηση Υδατικής Επάρκειας Καλλιεργειών
  • Μέτρηση δεικτών βλάστησης
  • Καταμέτρηση των Φυτών
  • Πρόληψη Ασθενειών – Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας