Τα drones μετασχηματίζουν την σύγχρονη Γεωργία

Όλοι ανεξαιρέτως οι παραγωγοί θα κληθούν να υιοθετήσουν νέες στρατηγικές αν θέλουν να αυξήσουν την παραγωγή τους ενώ η βιωσιμότητα των αγροτικών επενδύσεων καθίσταται πλέον πρώτη προτεραιότητα. Τα drones συνιστούν ένα μέρος της λύσης σε αυτό το ομολογουμένως πολυσύνθετο και δύσκολο πρόβλημα – ένα πρόβλημα όμως που δεν έχουμε την πολυτέλεια να αγνοήσουμε. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση θα χρειαστεί συντονισμένη προσπάθεια από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη – τις κυβερνήσεις, τους πρωτοπόρους της τεχνολογίας αλλά και όλους όσους απασχολούνται, άμεσα η έμμεσα, με τον κλάδο της Γεωργίας.

Τα Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα (ΜΕΑ-UAV) – πιο γνωστά ως drones – έχουν πάψει εδώ και καιρό να θεωρούνται καινοτομία από το ευρύ κοινό, χάρη στις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και σε ένα κύμα επενδύσεων που τις ακολούθησε. Πλέον φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να αποδείξουν την χρησιμότητά τους, ειδικά στον κλάδο της Γεωργίας. Η συνολική αποδιδόμενη αξία που προκύπτει από την χρήση drones σε όλα τα πεδία εφαρμογής τους συνολικά είναι κάθε άλλο παρά ασήμαντη. Υπερβαίνει τα $127 δις σύμφωνα με μια πρόσφατη ανάλυση της PricewaterhouseCoopers. Ο πιο πολλά υποσχόμενος κλάδος αυτή την στιγμή είναι αυτός της Γεωργίας, όπου τα drones δίνουν την δυνατότητα να υπερβούμε πολλές και σημαντικές προκλήσεις. Με τον παγκόσμιο πληθυσμό να υπερβαίνει τα 10 δις μέχρι το 2050, οι ειδικοί αναμένουν την ζήτηση αγροτικών προϊόντων να αυξηθεί μέχρι και 70%. Σαν να μην έφτανε αυτό, τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυξάνονται, προσθέτοντας ακόμα περισσότερα εμπόδια στην προσπάθεια της ανθρωπότητας για αύξηση της αγροτικής παραγωγής.

Έξι Λύσεις που προσφέρουν τα ‘Αγροτικά’ Drones

Ανάλυση Εδάφους: Τα drones μπορεί να αποδειχθούν ζωτικής σημασίας από την αρχή του κύκλου ζωής κάθε καλλιέργειας. Παράγουν ακριβέστατους δισδιάστατους και τρισδιάστατους χάρτες βοηθώντας στην οργάνωση των δειγματοληψιών του εδάφους αλλά και στον σχεδιασμό της σποράς ή της μεταφύτευσης. Μετά την φύτευση, μόνο μια σάρωση της καλλιέργειας από drones μπορεί να αποδώσει άμεσα και χρηστικά δεδομένα τόσο για την αποδοτικότητα της φύτευσης όσο και για τον περαιτέρω σχεδιασμό της άρδευσης και της λίπανσης αυτής.  Φύτευση: Υπάρχουν ήδη εταιρείες που έχουν αναπτύξει καινοτόμους τρόπους φύτευσης που επιτυγχάνουν αύξηση της αποδοτικότητας της φύτευσης μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος της. Χρησιμοποιώντας ρομποτικά οχήματα, τα οποία αξιοποιούν τους χάρτες που παράγουν τα drones, φυτεύουν κάθε σπόρο στην βέλτιστη θέση παρέχοντάς του ταυτόχρονα και όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για να διατηρηθεί στη ζωή.  Ψεκασμοί: Η χρήση συστημάτων ακριβείας για την μέτρηση αποστάσεων επιτρέπει στα Drones να ακολουθούν την μορφολογία του εδάφους, κρατώντας το ύψος τους σταθερό. Έτσι χρησιμοποιώντας δισδιάστατους χάρτες, που το ίδιο ή άλλο drone έχει δημιουργήσει με την μέθοδο της τηλεπισκόπησης, μπορεί να ψεκάζει χωρικά την κατάλληλη ποσότητα ζιζανιοκτόνου, ρυθμίζοντας τόσο το ύψος του αλλά και την ποσότητα που ψεκάζει ανάλογα με το που βρίσκεται στην καλλιέργεια. Το αποτέλεσμα: αυξημένη απόδοση κάθε ψεκασμού με ταυτόχρονη μείωση τόσο στην ποσότητα των ζιζανιοκτόνων που ψεκάζονται στο περιβάλλον όσο και στο κόστος κάθε αγρότη. Μάλιστα, ειδικοί μελετητές διατείνονται ότι ο εναέριος ψεκασμός με την χρήση drones είναι ως πέντε φορές αποτελεσματικότερος σε σχέση με τα ως τώρα χρησιμοποιούμενα μέσα.

Άρδευση: Ειδικά drones με ενσωματωμένους οπτικούς, πολυφασματικούς ή θερμικούς αισθητήρες μπορούν να εντοπίσουν με ακρίβεια εκατοστού ποιά τμήματα μιας καλλιέργειας χρειάζονται περισσότερο νερό αλλά και να παράξουν εξειδικευμένους χάρτες υψομετρικών διαφορών και μορφολογίας του εδάφους που μας βοηθούν να σχεδιάσουμε αποτελεσματικότερα την άρδευση κάθε μιας καλλιέργειας ξεχωριστά. Ακόμα και καθώς αναπτύσσεται η καλλιέργεια η δυνατότητα υπολογισμού εξειδικευμένων δεικτών βλάστησης που απεικονίζουν τόσο την βιομάζα όσο και την υγεία της καλλιέργειας, μας επιτρέπουν να εξάγουμε και εμμέσως συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα της άρδευσης και να επέμβουμε όπου χρειάζεται.  Εκτίμηση Υγείας: Είναι ζωτικής σημασίας να έχουμε την δυνατότητα να αξιολογήσουμε κάθε στιγμή την υγεία της καλλιέργειας μας και να εντοπίσουμε όσο το δυνατον νωρίτερα τυχόν ασθένειες. Σαρώνοντας με drones μια καλλιέργεια χρησιμοποιώντας συσκευές που λειτουργούν συλλαμβάνοντας το οπτικό και το υπέρυθρο φάσμα του φωτός, μπορούμε να δούμε ποιά φυτά ανακλούν διαφορετικές ποσότητες κόκκινου, πράσινου και κυρίως υπέρυθρου φωτός. Αυτά τα δεδομένα μετά από κατάλληλη επεξεργασία δημιουργούν πολυφασματικές απεικονίσεις που αποτυπώνουν τις αλλαγές στη βιομάζα των φυτών και την υγεία τους. Μία μόνο έγκαιρη παρέμβαση με βάση αυτά τα δεδομένα είναι ικανή να σώσει ολόκληρες καλλιέργειες. Ακόμα, αν ανιχνευθεί μια ασθένεια, οι παραγωγοί μπορούν να ψεκάσουν στοχευμένα και να παρακολουθήσουν την πορεία της παρεμβασής τους με ανεπανάληπτη ακρίβεια.  Αυτές οι καινοτόμες εφαρμογές ανοίγουν καινούργιους ορίζοντες στην διαχείριση των καλλιεργειών, στην πληροφόρηση και λήψη αποφάσεων και παρεμβάσεων και τέλος στην οργάνωση της αγροτικής παραγωγής. Ακόμα και στην περίπτωση που υπάρξουν απώλειες, ο παραγωγός θα μπορεί πλέον να τις στοιχειοθετήσει και να τις τεκμηριώσει πιο αποτελεσματικά.

Παρακολούθηση καλλιεργειών: Η έλλειψη μέσων παρακολούθησης της καλλιέργειας δημιουργεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην αύξηση της παραγωγικότητας. Οι δυσκολίες αυξάνονται από την συνεχώς επιδεινούμενη μεταβλητότητα των καιρικών συνθηκών, οι οποίες αλλοιώνουν το μικροκλίμα και αυξάνουν το ρίσκο και το κόστος της αγροτικής παραγωγής. Μέχρι τώρα μόνο η δορυφορική απεικόνιση μας έδινε τον μοναδικό τρόπο τηλεπισκόπησης των καλλιεργειών μας. Αλλά υπάρχουν πολλές δυσχέρειες στη χρήση των δορυφόρων – οι εικόνες πρέπει να ζητηθούν πολύ νωρίτερα, μπορούν να τραβηχθούν μόνο μια φορά την ημέρα, η ανάλυση τους είναι πολύ χαμηλή για να αποδειχθούν χρήσιμες και η ατμοσφαιρικές παρεμβολές μεταβάλλουν τα δεδομένα σε κάθε λήψη. Επιπρόσθετα, οι δορυφορικές υπηρεσίες είναι πολύ ακριβές και δεν είναι παντού διαθέσιμες. Ένα από τα κύρια πεδία εφαρμογής των drones αυτή την στιγμή στην Γεωργία βρίσκεται στο πεδίο της παρακολούθησης των καλλιεργειών, καθώς τα δεδομένα που μας δίνουν τα drones ενεργοποιούν τη δυνατότητα εφαρμογής πρακτικών της Γεωργίας Ακριβείας και πρώτη φορά στην ιστορία υπάρχει τρόπος προληπτικής αντιμετώπισης ασθενειών και ελλείψεων στις καλλιεργειές μας.

Facebook


Linkedin


Envelope