Αγροτεκ 2019

Συμμετοχή της Gaia Robotics στην 20η Έκθεση Αγροτεκ 2019 στον Πύργο

 
Η Gaia Robotics συμμετείχε στην 20η έκθεση ΑΓΡΟΤΕΚ, η οποία διοργανώθηκε από τον Δήμο
Πύργου, την Δημοτική Επιχείρηση Πύργου ΑΕ ΟΤΑ στις 2-5 Μαΐου 2019. Η ΑΓΡΟΤΕΚ είναι μια
από τις μεγαλύτερες εκθέσεις αγροτικών ειδών και προϊόντων που διοργανώνονται πανελληνίως, δίνοντας την ευκαιρία στους χιλιάδες επισκέπτες να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις, που αφορούν τον κλάδο της αγροτικής οικονομίας.
Στα πλαίσια της έκθεσης παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Gaia
Robotics καθώς και η συμμετοχή της σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα όπως είναι το ΜyOliveGroveCoach που υλοποιείται σε συνεργασία με το ερευνητικό Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ISI).
error: